Mattas Andersson Artist Stockholm Truly Blind

I am a Stockholm based artist, musician and songwriter. I work in long thematic projects, these have so far included Alzhemier's Disease, sexual and romantic incompatability & hereditary sin. Jag är konstnär, musiker och sångskrivare i Stockholm. Jag arbetar i lång atematiska projekt som hittils har innefattat Alzheimers, sexuell och romantisk inkopatibilitet och arvssynd.